مصاحبه با هادی نوری تهیه کننده و مجری پادکست فوتبال‌لب

مصاحبه با هادی نوری تهیه کننده و مجری پادکست فوتبال‌لب
گفتگوی صمیمی با هادی نوری، تهیه کننده و مجری پادکست فوتبال لب در مورد...