دو برابر زندگی کن!

دو برابر زندگی کن!
اگه تا حالا پادکست گوش ندادیم (یا خیلی کم گوش دادیم) با چی شروع کنیم؟