در هزارومگ درباره‌ی پادکست‌هایی که میشنوید، بنویسید

در هزارومگ درباره‌ی پادکست‌هایی که میشنوید، بنویسید
هزارومگ از امروز یک مجله‌ست که توسط شنونده‌های پادکست فارسی به روز میش...