مرور هفتگی پادکستهای فارسی (23 تا 29 آذر 98) - جستار پادکستی

مرور هفتگی پادکستهای فارسی (23 تا 29 آذر 98) - جستار پادکستی
این هفته به خبرهای دنیای پادکست و هفت سامورایی پادکستی می‌پردازیم.