پادکست دیج ایمیج و نفرین قابیل

پادکست دیج ایمیج و نفرین قابیل
قابیل کار اشتباهی کرد که برادرش رو کشت اما فراموش نکنیم که ما همه فرزن...