چرا پادکست می‌سازم؟

چرا پادکست می‌سازم؟
اینجا از خودم گفته‌م... از اونچه که توی قلبم می‌گذره... از اینکه چرا پ...